Općina Udbina

Ličko-senjska županija

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Gospodarska zona

zona Istraži mogućnosti u Gospodarskoj zoni Podudbina.

Crkva hrvatskih mučenika

chm Nacionalno svetište hrvatskih mučenika.

Centar za pomoć u kući

psgoUstanova socijalne skrbi za pružanje pomoći u kući na području općine Udbina.

Komunalna društva

hidrokomOpćinska društva za vršenje komunalnih usluga.

Općina Udbina Online

Referent_drustvene_djelatnosti

E-mail Ispis PDF

Oglas za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Udbina

Odluka o objavi oglasa

Iz Udbine u Svemir

E-mail Ispis PDF

iz udbine u svemir web

U organizaciji tvrtke Swiss Space Systems (S3), Astronomskog društva Zagreb i Općine organizira se program predavanja pod nazivom " Iz Udbine u Svemir". U programu koji će se održati u subotu 23.05.2015. sa početkom u 15:00 u Kulturno informativnom centru N.Tesla biti će dva predavanja. U prvom će nas, voditelj ureda S3 u Zagrebu, dr. sc. Slobodan Danko Bosanac upoznati sa letovima u Svemir, a u drugom će tehnički savjetnik S3 ureda govoriti o sunčevom sustavu. U večernjim satima, oko 21:00, biti će promatranje neba teleskopima koje organizira Zvjezdarnica Zagreb.

Ažurirano: Ponedjeljak, 11 Svibanj 2015 10:41

Energetska obnova obiteljskih kuća - ostvarite 80% državnih poticaja

E-mail Ispis PDF

 energ obn

 Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je javni poziv za sufinanciranje energetske obnove postojećih obiteljskih kuća.

Neka pravila su se promjenila u odnosu na prošlogodišnji poziv tako da više nije potrebno naručivati glavni projekt već treba pozvati energetskog certifikatora određenog za područje Ličko-senjske županije, pronači izvođača radova koji će izraditi troškovnik, zadovoljiti ostale uvjete poziva (vlasništva, prebivališta i legalnosti objekta) te poslati prijavu na Fond.

Više informacija na www.fzoeu.hr

Ažurirano: Četvrtak, 07 Svibanj 2015 11:15

Javna rasprava - Izmjena i dopuna UPU naselja Udbina

E-mail Ispis PDF

Obavijest o provođenju javne rasprave povodom Izmjena i dopuna urbanističkog plana naselja Udbina.

Sukladno članku 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13) i Zaključka općinskog načelnika klasa: 350-04/14-01/01, ur.broj: 2125/12-01-15-27, od 30.04.2015. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Udbina objavljuje:

 

J A V N U    R A S P R A V U

O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG

PLANA UREĐENJA NASELJA UDBINA

 

I. Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Udbina biti će izložen na javni uvid u prostoriji općinske vijećnice Općine Udbina, na adresi Stjepana Radića br.6, Udbina, od 11. svibnja 2015. godine do 26. svibnja 2015. godine svakim radnim danom od 08.00 do 15.00 sati i na web stranici Općine Udbina (www.udbina.hr).

II. Javno izlaganje Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Udbina održat će se dana 22. svibnja 2015. godine u 12.00 sati u općinskoj vijećnici Općine Udbina, Stjepana Radića br.6, Udbina.

III. Pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Udbina mogu se dostavljati do 26. svibnja 2015. godine na adresu: Općina Udbina, Jedinstveni upravni odjel, Stjepana Radića br.6, 53234 Udbina, ili upisati u Knjigu primjedbi koja će biti izložena uz Prijedlog Plana u općinskoj vijećnici Općine Udbina.

IV. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela:

Danica Prica, dipl.oecc. 

Prilozi za javnu raspravu:

1. Odluka o donošenju

2. Obrazloženje i sažetak za javnost

3. Kartografski dio

Ažurirano: Četvrtak, 07 Svibanj 2015 11:14

Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna UPU naselja Udbina te objave javne rasprave

E-mail Ispis PDF

 

Temeljem članka 95. stavka (2) Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) i članka 46. Statuta Općine Udbina (Službeni glasnik Općine Udbina 3/13 i 6/13 ) načelnik Općine Udbina dana 30. travnja 2015. godine donio je:

 

ZAKLJUČAK

o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Udbina i objavi javne rasprave

I.

Utvrđuje se Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Udbina (u nastavku: Plan) za javnu raspravu.

II.

Prijedlog Plana za koji se utvrđuje rok javne rasprave sadrži Odredbe za provođenje, Obrazloženje, Sažetak za javnost i Kartografski dio.

III.

Prijedlog Plana upućuje se na javnu raspravu (javni uvid i javno izlaganje). Oglas o javnoj raspravi objavit će se u dnevnom tisku, na mrežnim stranicama Općine i Ministarstva te na oglasnoj ploči.

IV.

Javni uvid trajati će od 11.05.2015. do 26.05.2015., a biti će moguć u prostorijama općinske vijećnice Općine Udbina, Stjepana Radića 6, 53234 Udbina.

V.

Javno izlaganje održat će se dana 22.05.2015. u 12:00 h u prostorijama Općinske vijećnice Općine Udbina na adresi Stjepana Radića 6, 53234 Udbina.

VI.

Pozivaju se sve fizičke i pravne osobe koje su podnijele zahtjev za Izmjene i dopune na području Plana da sudjeluju u javnoj raspravi te da tijekom javnog uvida i javnog izlaganja daju svoje primjedbe i prijedloge. Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog Plana mogu se predati u pismenom obliku na adresu Općine ili upisati u Knjigu primjedbi koja će biti izložena na mjestu javnog uvida najkasnije do 26.05.2015.

VII.

Za provođenje ovog zaključka te poduzimanje drugih pravnih radnji, sukladno Zakonu o prostornom uređenju (NN 153/13), zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Udbina.

VIII.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na oglasnoj ploči i web stranici Općine Udbina.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Ivan Pešut, dipl.ing.

Ažurirano: Četvrtak, 30 Travanj 2015 10:15

Stranica 58 od 69

Arhiva

Dokumenti

Obrasci

obrasciRazni obrasci.

Kontakt

adresarKontakt informacije.
You are here: Home