Općina Udbina

Ličko-senjska županija

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Gospodarska zona

zona Istraži mogućnosti u Gospodarskoj zoni Podudbina.

Crkva hrvatskih mučenika

chm Nacionalno svetište hrvatskih mučenika.

Centar za pomoć u kući

psgoUstanova socijalne skrbi za pružanje pomoći u kući na području općine Udbina.

Komunalna društva

hidrokomOpćinska društva za vršenje komunalnih usluga.

Općina Udbina Online

Dodijeljena financijska sredstva za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti

E-mail Ispis PDF

Temeljem izvršene prijave na Javni poziv za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2021. godini kod Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade Općini Udbina dodijeljen je iznos od 126.500,00 kuna za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u dječjem vrtiću.

Radi se o demografskoj mjeri kojom se osigurava financijska potpora za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u općinama Republike Hrvatske koje su svrstane u I. do IV. skupinu prema indeksu razvijenosti, a koja ima za cilj osiguravanje rada dječjih vrtića te poticanje mladih obitelji za ostanak u svojoj životnoj sredini, prvenstveno u ruralnim područjima.
Na temelju dodijeljenih sredstava roditelji djece polaznika Dječjeg vrtića „Medo“ oslobođeni su plaćanja usluga korištenja dječjeg vrtića za mjesec srpanj 2021. godine.

DAN HRVATSKIH MUČENIKA

E-mail Ispis PDF

Odluka o korištenju javnih površina - Dan hrvatskih mučenika, 11.09.2021.

Ažurirano: Petak, 03 Rujan 2021 12:25

Bezuvjetno mišljenje na poslovanje Općine Udbine

E-mail Ispis PDF

Državni ured za reviziju je izrazio bezuvjetno mišljenje o financijskim izvještajima i o usklađenosti poslovanja Općine Udbina. Naime, u skladu sa Zakonom o Državnom uredu za reviziju obavljena je financijska revizija poslovanja Općine Udbina za 2020.g. Predmet revizije su bili godišnji financijski izvještaji, usklađenost poslovanja Općine sa zakonima, drugim propisima i unutarnjim aktima koji imaju značajan utjecaj na poslovanje. Revizijom su obuhvaćena područja djelokruga i unutarnjeg ustrojstva, planiranja i izvršenja proračuna, prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, imovine, obveza i javna nabava.

Općini Udbina je u kolovozu dostavljeno konačno Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji kojim je Državni ured za reviziju po prvi put izrazio bezuvjetno pozitivno mišljenje o financijskim izvještajima i o usklađenosti poslovanja Općine. Ovakav nalaz Državne revizije pokazatelj je urednog financijskog poslovanja Općine odnosno Jedinstvenog upravnog odjela kao i kvalitete rada djelatnika.

Izvješće Državnog ureda za reviziju naći će se na usvajanju na prvoj sljedećoj sjednici Općinskog vijeća, a u nastavku je sažetak izvješća. 

revizija 1

Ažurirano: Utorak, 31 Kolovoz 2021 12:18

Uređenje groblja u Udbini - II faza

E-mail Ispis PDF

U udbinskom groblju izvode se radovi u sklopu projekta  Uređenja groblja  u naselju Udbina - II faza. Prva faza izvedena je 2017.  kada je izgrađeno 275 metara staza , izveden je priključak vode, instalirana je komunalna oprema, a temeljem naputka konzervatorskog odjela iz Gospića izvršilo se grupiranje postojećih grobnih ploča . U drugoj fazi se izvode pristupne staze/ putevi betonskim opločnicima u dužini od 200m.  Cilj je bolja organizacije groblja formiranjem grobnih polja što će upravitelju groblja, Komunalacu Udbina d.o.o., omogućiti dodjeljivanje grobnih mjesta na početku groblja, a ne kao do sada na njegovu kraju. Sam projekt sufinicira Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU sa 125.000,00 kn.

groblje1groblje2groblje3

Ažurirano: Srijeda, 25 Kolovoz 2021 07:47

Natječaj - dječji vrtić Medo

E-mail Ispis PDF

Natječaj za popunu radnog mjesta u dječjem vrtiću Medo - odgojitelj/ica predškolskog odgoja

Ažurirano: Ponedjeljak, 23 Kolovoz 2021 13:02

Stranica 3 od 85

Arhiva

Dokumenti

Obrasci

obrasciRazni obrasci.

Kontakt

adresarKontakt informacije.
You are here: Home