Općina Udbina

Ličko-senjska županija

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Gospodarska zona

zona Istraži mogućnosti u Gospodarskoj zoni Podudbina.

Crkva hrvatskih mučenika

chm Nacionalno svetište hrvatskih mučenika.

Centar za pomoć u kući

psgoUstanova socijalne skrbi za pružanje pomoći u kući na području općine Udbina.

Kraljevac d.o.o.

hidrokomOpćinsko komunalno društvo.

 

Obavijest

XIX. nacionalno savjetovanje o gospodarstvu i poduzetništvu u Petrčanima završilo je dodjelom nagrada najboljim obrtnicima i poduzetnicima među kojima je bila tvrtka Moderator d.o.o. iz naše Gospodarske zone Podudbina. Uz petoricu ministara priznanja je najuspješnijima uručio predsjednik Vlade. Tom prilikom je rečeno:

 

"Nakon propasti hrvatskoga gospodarstva tijekom privatizacije i pretvorbe, trebalo je zaposliti na tisuće ljudi koji su ostali bez posla. No, nisu svi mogli naći posao u državnim i javnim službama, a odgovor na to pitanje su upravo poduzetnici i obrtnici.

Ovi ljudi ovdje, i ne samo oni kojima čestitam i koji su nagrađeni, nego ljudi tog tipa, su oni ljudi koji nose hrvatsko gospodarstvo na svojim leđima. Bez njih nema ničega. Oni zapošljavaju, oni plaćaju doprinose te omogućavaju da država bude ovako socijalna, katkad velikodušna, možda i više nego što je u stanju. Oni su ti koji mijenjaju društvo." 

 

Moderator d.o.o. je bio nominirana u čak dvije kategorije. U kategoriji " Najbolji mali poduzetnik" i "Najbolji izvoznik".

Nagradu je osvojila u kategoriji "Najbolji mali poduzetnik".

Moderator d.o.o. inače zapošljava 32 radnika, proizvodi 40 000 tona peleta godišnje od čega 85 % plasira na strano tržište.

Čestitamo na nagradi vlasnicima tvrtke gosp. Ivanu Hrešiću i direktoru Davoru Zecu kao i gosp. Željku Lovraku te svim radnicima na tom uspjehu.

 

Općina Udbina Online

Poziv na dostavu ponuda - nabava bagatelne vrijednosti BN 17/16

E-mail Ispis PDF

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA UDBINA

Klasa: 361-01/16-01/01
Urbroj: 2125/12-01-16-06
Udbina, 08.08.2016. godine

- zainteresiranim gospodarskim subjektima -


Predmet: Poziv na dostavu ponuda


Javni naručitelj je pokrenuo postupak nabave bagatelne vrijednosti pod nazivom „Uređenje autobusnog stajališta (uređenje nogostupa i instaliranje autobusne nadstrešnice)“, te Vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude.
Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13 i 143/13) za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn (bez PDV-a), odnosno za nabavu radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kn (bez PDV-a) naručitelj nije obvezan primjenjivati Zakon o javnoj nabavi.
Postupak nabave bagatelne vrijednosti se provodi sukladno članku 9. Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti Općine Udbina, Klasa: 330-01/14-01/01, Ur.broj: 2125/12-01-14-01 od 27.01.2014. godine.

1. Naručitelj
Naručitelj: OPĆINA UDBINA, Stjepana Radića 6; OIB: 17826406163,
Broj telefona: 053/ 778-070; Broj telefaksa 053/778-613;
Internetska adresa: www.udbina.hr
Odgovorna osoba: Ivan Pešut, načelnik

Služba za kontakt: Općina Udbina, Jedinstveni upravni odjel
Broj telefona: 053/778-070, 053/778-283
Adresa elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

2. Evidencijski broj nabave
BN 17/2016

3. Vrsta postupka nabave
Nabava radova bagatelne vrijednosti koja je izuzeta od primjene odredaba Zakona o javnoj nabavi sukladno članku 18. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine», broj 90/11, 83/13 i 143/13)


4. Procijenjena vrijednost nabave
Procijenjena vrijednost nabave: 116.000,00 kn bez PDV-a

5. Kriterij za odabir ponude
Ponuda s najnižom cijenom (uz obvezu ispunjenja dokaza sposobnosti)

6. Opis predmeta nabave i troškovnik
Predmet nabave je uređenje nogostupa širine 1,5 m u dužini od 240 m te instaliranje tipske autobusne nadstrešnice 300 x 150 cm u sklopu projekta uređenja autobusnog stajališta.
Količina i opseg predmeta nabave navedeni su u Troškovniku koji je sastavni dio ovog poziva za dostavu ponude.

7. Uvjeti nabave i zahtjevi koje naručitelj mora treba ispuniti
Način izvršenja: Ugovor
Rok izvršenja: 45 dana od stupanja Ugovora na snagu i uvođenja u posao.
Zahtjevi koje ponuditelj mora ispuniti:
- razlozi isključenja (izjava o nekažnjavanju , potvrda porezne uprave o nepostojanju duga)
- pravna i poslovna sposobnost (izvod upisa u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar)
- tehnička sposobnost (popis ugovora o uslugama i potvrde druge ugovorne strane, popis tehničke opreme)
- jamstvo za uredno ispunjenje ugovora (po potpisu Ugovora)
- jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku (po dostavi Okončane situacije)

8. Načini i rok dostave ponude
Ponude se dostavljaju preporučenom poštanskom pošiljkom ili predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja s naznakom: „Uređenje autobusnog stajališta (uređenje nogostupa i instaliranje autobusne nadstrešnice)“ na adresu dostave navedenu u točci 1. Poziva.

Rok za dostavu ponude je 19.08.2016. do 12:00 sati

Detaljniji opis predmeta nabave i svi ostali važni podaci navedeni su u Dokumentaciji za nadmetanje.
Ukoliko želite sudjelovati u postupku bagatelne nabave molimo vas da dostavite Zahtjev za dostavu Dokumentacije za nadmetanje na slijedeću adresu ili e-mail:

Općina Udbina, Jedinstveni upravni odjel
Stjepana Radića 6, 532340 Udbina
Adresa elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
Broj telefona: 053/778-070, 053/778-283

U Zahtjevu navedite način dostave (poštom, e-poštom, faksom) i točnu adresu na koju će vam se dostaviti predmetna dokumentacija.

 


Ovlašteni predstavnici Naručitelja

Poziv na dostavu ponuda - nabava bagatelne vrijednosti BN 07/16

E-mail Ispis PDF

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA UDBINA

Klasa: 302-02/16-01/02
Urbroj: 2125/12-01-16-10
Udbina, 08.08.2016. godine


- zainteresiranim gospodarskim subjektima -


Predmet: Poziv na dostavu ponuda


Javni naručitelj je pokrenuo postupak nabave bagatelne vrijednosti pod nazivom „Uređenje parkirališta u naselju Udbina - Trg Svete Lucije i Trg Hrvatskih vitezova“, poradi čega Vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude.
Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13 i 143/13) za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn (bez PDV-a), odnosno za nabavu radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kn (bez PDV-a) naručitelj nije obvezan primjenjivati Zakon o javnoj nabavi.
Postupak nabave bagatelne vrijednosti se provodi sukladno članku 9. Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti Općine Udbina, Klasa: 330-01/14-01/01, Ur.broj: 2125/12-01-14-01 od 27.01.2014. godine.

1. Naručitelj
Naručitelj: OPĆINA UDBINA, Stjepana Radića 6; OIB: 17826406163,
Broj telefona: 053/ 778-070; Broj telefaksa 053/778-613;
Internetska adresa: www.udbina.hr
Odgovorna osoba: Ivan Pešut, načelnik

Služba za kontakt: Općina Udbina, Jedinstveni upravni odjel
Broj telefona: 053/778-070, 053/778-283
Adresa elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

2. Evidencijski broj nabave
BN 07/2016

3. Vrsta postupka nabave
Nabava radova bagatelne vrijednosti koja je izuzeta od primjene odredaba Zakona o javnoj nabavi sukladno članku 18. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine», broj 90/11, 83/13 i 143/13)


4. Procijenjena vrijednost nabave
Procijenjena vrijednost nabave: 199.000,00 kn bez PDV-a


5. Kriterij za odabir ponude
Ponuda s najnižom cijenom (uz obvezu ispunjenja dokaza sposobnosti)

6. Opis predmeta nabave i troškovnik
Predmet nabave je uređenje parkirališta i pješačke staze na Trgu sv. Lucije i Trgu Hrvatskih vitezova u naselju Udbina.
Količina i opseg predmeta nabave navedeni su u Troškovniku koji je sastavni dio ovog poziva za dostavu ponude.

7. Uvjeti nabave i zahtjevi koje naručitelj mora treba ispuniti
Način izvršenja: Ugovor
Rok izvršenja: 45 dana od stupanja Ugovora na snagu i uvođenja u posao.
Zahtjevi koje ponuditelj mora ispuniti:
- razlozi isključenja (izjava o nekažnjavanju , potvrda porezne uprave o nepostojanju duga)
- pravna i poslovna sposobnost (izvod upisa u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar)
- tehnička sposobnost (popis ugovora o uslugama i potvrde druge ugovorne strane, popis tehničke opreme)
- jamstvo za uredno ispunjenje ugovora (po potpisu Ugovora)
- jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku (po dostavi Okončane situacije)

8. Načini i rok dostave ponude
Ponude se dostavljaju preporučenom poštanskom pošiljkom ili predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja s naznakom: „Uređenje parkirališta u naselju Udbina - Trg Svete Lucije i Trg Hrvatskih vitezova“ na adresu dostave navedenu u točci 1. Poziva.

Rok za dostavu ponude je 19.08.2016. do 12:00 sati

Radi utvrđivanja postojećeg stanja u vezi s predmetom nabave ponuditeljima se preporuča obilazak lokacija koje su predmet radova (za dogovor u vezi sa obilaskom kontaktirati Jedinstveni upravni odjel na telefon: 053/778-283).

Detaljniji opis predmeta nabave i svi ostali važni podaci navedeni su u Dokumentaciji za nadmetanje.
Ukoliko želite sudjelovati u postupku bagatelne nabave molimo vas da dostavite Zahtjev za dostavu Dokumentacije za nadmetanje na slijedeću adresu ili e-mail:

Općina Udbina, Jedinstveni upravni odjel
Stjepana Radića 6, 532340 Udbina
Adresa elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
Broj telefona: 053/778-070, 053/778-283

U Zahtjevu navedite način dostave (poštom, e-poštom, faksom) i točnu adresu na koju će vam se dostaviti predmetna dokumentacija.

Unaprijed se zahvaljujemo.


Ovlašteni predstavnici Naručitelja

PONISTENJE_JAVNE_NABAVE

E-mail Ispis PDF

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI

 

OBAVIJEST

E-mail Ispis PDF

OBAVIJEST O REZULTATIMA OGLASNOG POSTUPKA

 

Stranica 1 od 27

 • «
 •  Početak 
 •  « 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  » 
 •  Kraj 
 • »

Arhiva

Dokumenti

Obrasci

obrasciRazni obrasci.

Kontakt

adresarKontakt informacije.
You are here: Home